En kaffekopp står bredvid en datormus på ett skrivbord. En kvinna som antecknar syns suddigt i bakgrunden.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Kyrkorådet

Norsjö församlings styrelse.

Kyrkorådets huvudsakliga uppgift är att styra församlingen så dess huvudsakliga uppgifter blir utförda enligt kyrkoordningens föreskrifter. Det är även kyrkorådets uppgift att bereda ärenden som sedan presenteras och fastställs i kyrkofullmäktige. Ett exempel på detta är församlingens budget.

 

Kyrkorådet 2022-2025 består av:

Ordförande

Gun-Britt Åström

Vise ordförande

Ann Helen Konradsson

Kyrkoherde

Stig Sundström

Ledarmot

Conny Björkbacka
Jeanette Boman
Bernt Lindgren
Karin Mc Bride

Ersättare

Eva Karlsson
Lennart Landin
Eva Lavefjord Malmin
Astrid Nerdal
Ann-Cristin Nilsson
Lena Persson

Ersättare är Helena Forsman,Margareta Janssson, Eva Lavefjord Malmin, Martin Landin, Ingrid Olofsson, och Birgitta Lundmark.