Kyrkorådet

Norsjö församlings styrelse.

Kyrkorådets huvudsakliga uppgift är att styra församlingen så dess huvudsakliga uppgifter blir utförda enligt kyrkoordningens föreskrifter. Det är även kyrkorådets uppgift att bereda ärenden som sedan presenteras och fastställs i kyrkofullmäktige. Ett exempel på detta är församlingens budget.

 

Kyrkorådet 2018-2021 består av : Stig Sundström, Gun-Britt Åström, Ann Helen Konradsson, Jeanette Boman,Eva Karlsson, Karin McBride,  och Robert Nerdal.

 

Ersättare är Helena Forsman,Margareta Janssson, Eva Lavefjord Malmin, Martin Landin, Ingrid Olofsson, och Birgitta Lundmark.