En kaffekopp står bredvid en datormus på ett skrivbord. En kvinna som antecknar syns suddigt i bakgrunden.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Kyrkorådet

Norsjö församlings styrelse.

Kyrkorådets huvudsakliga uppgift är att styra församlingen så dess huvudsakliga uppgifter blir utförda enligt kyrkoordningens föreskrifter. Det är även kyrkorådets uppgift att bereda ärenden som sedan presenteras och fastställs i kyrkofullmäktige. Ett exempel på detta är församlingens budget.

 

Kyrkorådet 2022-2025 består av:

Ordförande

Gun-Britt Åström

Vise ordförande

Ann Helen Konradsson

Kyrkoherde

Pär-David Carlsson

Ledarmot

Jeanette Boman
Bernt Lindgren
Karin Mc Bride
Ann-Cristin Nilsson

Ersättare

Eva Karlsson
Lennart Landin
Eva Lavefjord Malmin
Astrid Nerdal
Lena Persson
Bengt Söderberg