Sten mur med en järngrind som leder in till en grönskande kyrkogård.
Foto: Malin Björnfot

Kyrkogårdar

Våra kyrkogårdar är inte bara en plats där vi lämnar den som har avlidit. Den är också en plats för eftertanke och rekreation.

Vårt mål med våra kyrkogårdar är att skapa ett rofyllt vilorum för våra avlidna samt en vacker mötesplats för de efterlevande.

Norsjö kyrkogård

Är församlingens största kyrkogård och den togs i bruk på tidigt 1920-tal.

Bastuträsk kyrkogård

Bastuträsk kyrkogård är Norsjö församlings näst största kyrkogård.

Näsets kyrkogård

När Norsjö blev en egen församling 1834, beslutades att en ny kyrka skulle byggas samt att en ny gravplats skulle tas i bruk.

Gravar dekorerade med färggranna blommor på en kyrkogård.

Städning och skötsel av våra kyrkogårdar

Norsjö och Bastuträsk kyrkogård

Kontroll av gravstenar

Vart femte år kontrolleras gravstenar på kyrkogårdar för att säkerställa att dessa är stabilt förankrade och inte utgör någon risk för personal och besökare