Foto: Malin Björnfot

Kontroll av gravstenar

Vart femte år kontrolleras gravstenar på kyrkogårdar för att säkerställa att dessa är stabilt förankrade och inte utgör någon risk för personal och besökare

Ansvaret för säkerheten på kyrkogårdarna är delat:
Kyrkogårdsförvaltningen har ett ansvar för arbetsmiljön och säkerheten för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården.

Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplats och gravsten. Det är alltså gravrättsinnehavarens skyldighet att åtgärda stenar som inte klarar säkerhetskraven.
Centrala gravvårdskommitténs riktlinjer finns på denna länk

 

Varför kontrolleras gravstenarna?
För att ge besökare och anställda på kyrkogården en säker vistelse och arbetsmiljö. Gravstenar högre än 0.30 meter ska testas för att klara ett tryck på 35 kg (Detta kontrolleras minst vart femte år). Gravstenarna ska vara dubbade med korrekt dubb och lutningen måste hålla sig inom vissa ramar.

 

Varför 35 kg?
Det är vad man bedömt vara rimlig last när någon ska resa sig upp men tappar balansen och hugger tag i t. ex. gravstenen för att inte falla.

 

Om stenen inte klarar säkerhetskontrollen, vad händer då?
De stenar som inte uppfyller kraven kommer att läggas ner i väntan på åtgärd. De gravrättsinnehavare som berörs kommer att få ett brev med information om detta.

Det är gravrättsinahavaren som har ansvar för gravstenen och att den är säker. Klarar gravstenen inte trycktestet och blir nedlagt kan du antingen åtgärda stenen själv eller anlita en entreprenör som utför arbetet (Norsjö församling samordnar detta)  information kommer i brev till de som är berörda.

När arbetet är klart ska det rapporteras till församlingen. Om du inte vill dubba om gravstenen utan göra om den till en liggande sten måste man ansöka om detta. Ett krav är att stenen får plats på gravplatsen och är max 0.60 meter hög. Ansökningarna behandlas individuellt utifrån de regler som finns.


Vill du ha mer information eller har du inte fått ett brev trots att din sten är nedlagt? Välkommen att kontakta pastorsexpeditionen 0918-10009.

En ung tjej med jeansjacka står utomhus och tittar ner i mobiltelefonen.

Pastorsexpeditionen

Information och öppettider