Foto: Magnus Aronsson/ IKON

Konfirmation

Vad är viktigt för ett gott liv? Vem är jag och vem vill jag vara? När du är konfirmand finns möjlighet att fundera på sådant som vi kanske inte gör varje dag. Du får också ta reda på vad kristen tro handlar om.

Konfirmationen handlar om kristen tro. Och kristen tro handlar om livet och allt som livet rymmer: dig och kompisarna, kärleken och tron, Jesus och sex, orättvisorna och Gud.

Under konfirmationstiden får du testa att ta på dig ett par ”kristna glasögon” och se dig omkring med ”kristna ögon”. Vad tror du att du skulle se? Många blir förvånade. Oj, är det så här att ha en tro?  Du får även en möjlighet att bli bekant med kyrkan, vad det är att fira gudstjänst, vara med om andakter – och vad det har med ditt liv att göra. Du får också lära känna nya människor eller lära känna gamla vänner på nytt sätt.

Stig Sundström

Stig Sundström

Norsjö församling

Kyrkoherde

Per Häggström

Per Häggström

Norsjö församling

Komminister

Malin Björnfot

Malin Björnfot

Norsjö församling

Barn och ungdom - församlingsassistent