Foto: Alex & Martin / IKON

Diakoni

Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i församlingens liv och gemenskap. Det diakonala uppdraget blir då att gestalta Guds närvaro i mötet med människor.

Diakoni - samtal och stöd för alla, oavsett livssituation. Diakoni är kyrkans sociala arbete. Uppdraget är att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Mötesplatser

Ett samtal, en kopp kaffe, en kravlös gemenskap.

Andrum

Hitta en plats för stillhet och avkoppling i vardagen.

Två personer håller i varandras händer.

Samtal

I glädje, sorg och stunderna där emellan kan behovet av samtal finnas. Du kan boka samtal med präst och diakon.

När du inser hur otroligt mycket Gud älskar dig, Då kan du inte göra annat än att leva ditt liv för att sprida den kärleken

Moder Teresa