Foto: Malin Björnfot

Begravning och Kyrkogårdar

Begravning

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked. Seder i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet.

Sten mur med en järngrind som leder in till en grönskande kyrkogård.

Kyrkogårdar

Våra kyrkogårdar är inte bara en plats där vi lämnar den som har avlidit. Den är också en plats för eftertanke och rekreation.