Bastuträsk kyrka

Arkitekt: Karl Martin Westerberg, kyrkan invigdes första advent 1955.

Det första kyrkorummet i Bastuträsk var stora salen i Gamla skolan, den användes mellan 1906 och 1940.
1920 byggdes ett gravkapell på kyrkogården som byggdes ut och nyttjades som gudstjänst lokal 1940. Redan innan dess fanns planer på en större kyrka.

Arkitetkt K.M Westerberg presenterade skisser och ritningar på en kyrka 1933 och 1934. Bygget kom igång först i mitten av 1950-talet. Klockstapeln invigdes 1954 och kyrkan den första advent 1955.

Altarfönstret och målningen bakom dopfunten är utförda av konstnären Torsten Nordberg. Sedan kyrkan byggts flyttades kapellet som låg nordväst om kyrkan till Petiknäs där det invigdes 1958.