Svenska kyrkan usatt för cyberangrepp

Nyhet Publicerad Ändrad

Torsdagen den 23 november drabbades Svenska kyrkan av ett cyberangrepp. Sedan angreppet pågår ett intensivt arbete med att minimera skadeverkningar, analysera vad som hänt och planera för att återställa och upprätta system. Har du frågor om personuppgiftsincident? Kontakt: Erika Malmberg, 072-549 64 34, dataskyddsombud@intechrity.se

Svenska kyrkan har drabbats av en allvarlig driftsstörning i sina IT-system. Det är bekräftat att det rör sig om en så kallad Ransomware-attack.

På grund av attacken behöver alla kyrkans system undersökas och startas om på nytt. Det innebär rent konkret att det just nu exempelvis inte går att se kalendern på webben och att det inte går att boka dop och vigsel via webben.

Just nu finns det ingen prognos för när samtliga system återigen kommer att vara i bruk. Det går såklart alltid att ringa till oss eller kontakta oss på sociala medier om du har några frågor eller funderingar.

Återtagit kontrollen

Svenska kyrkan har återtagit kontrollen över sin centrala it-miljö. Obehörig kod är bortrensad och hela miljön är ren. Fokus nu är på uppstart av de 500 system som legat nere sedan angreppet den 23 november. Systemen startas ett i taget utifrån en prioritetsordning, där begravning, lön och ekonomisystem ligger främst.

Kontakt till Svenska kyrkan i Norrköping

Här hittar du kontaktuppgifter till Svenska kyrkan Norrköpings olika enheter, Kyrkogårdsförvaltningen, alla församlingar och DC - Diakonicentrum samt all personal i pastoratet. Välkommen att höra av dig!