Kyrkofullmäktige 2018

Nyhet Publicerad

Ledamöter och ersättare i Norrfjärdens församling för mandatperiod 2018-01-01 - 2021-12-31

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Anders Wikström
Jessica Hjelte
Lennart Gustavsson
Siw Nilsson
Börje Olofsson
Lennart Lundström
Ersättare:
Gunnar Jonsson

Centerpartiet
Anna Maj Häggbom
Anna-Britta Jonsson
Ersättare:
Per Pettersson
Eila Johansson

Partipolitiskt obundna i Svenska Kykran
Sigvard Lindgren
Einar Forsell
Karin Fallén
Ulrika Asp
Karl Henrik Fjellström
Karin Sandlund
Ersättare:
Ruben Mattsson
Åsa Wiik Sandlund
Lars 
Lundmark

Sverigedemokraterna
Magnus Häggblad
Ersättare:
Jörgen Nilsson