Foto: Julia Wennström

Västra Edsbygden...

...en gammal industribygd.

Den industriella utvecklingen inom bygden började 1670 då privilegium utfärdades för en masugn med två stångjärnshammare. Malmen hämtades lokalt men även från den sörmländska skärgården. Järnbruksdriften fortsatte och utvecklades med olika ägare fram till 1800-talet slut, då konkurrensen blev alltför stor och nedläggning ett faktum.

Det inleddes en ny era i Ed i och med satsningen på en sulfatfabrik. Den drevs i både medgång och motgång fram till början av 1990-talet.

Idag är de vanligaste näringarna småföretagande och lantbruk. Samhällsservicen omfattar förskola, låg- och mellanstadieskola samt äldreomsorg. Livsmedelsbutik, restaurang och övernattningsmöjligheter finns också att tillgå liksom bensinstation och laddstationer för elbilar. Föreningslivet i bygden är aktivt. Flera konstnärer har sina ateljéer här.

Edsbruk med omnejd är mycket naturskönt med skogar, branta berg, dalar och sjöar. För natur- och kulturintresserade finns en 7 km lång vandringsled på gamla kyrkvägen mellan Vråka och Edsbruk. Badplatser finns både i Storsjön och i havsviken Syrsan.