Västra Eds kyrka
Foto: A Nyström

Västra Eds kyrka

En lantlig katedral.

Vackert belägen vid Storsjön i Edsbruk ligger Västra Eds kyrka, invigd år 1863. Den gamla medeltida kyrkan, som ansågs både för trång och mörk, står nu som ruin strax intill. I den nya eftersträvade man ljus och rymd. Till arkitekt för den nya kyrkan anlitades professor Albert Törnqvist, vars stilideal var en blandning av äldre konstarter. Kyrkans byggnadsstil kan närmast karakteriseras som nyrenässans. Byggmästare var A.P. Nilsson.

Kyrkans interiör är i stort sett intakt sedan tillkomsten. Vid några tillfällen har dock mindre restaureringar gjorts. Sedan församlingshemmet såldes planeras för en ”lillkyrka” inuti den nuvarande kyrkan.

Altartavlan, som föreställer Jesus i Getsemane, är målad av Anders Koskull. Bland kyrkans äldsta inventarier kan nämnas dopfunten i gotländsk kalksten från 1240 samt ett helgonskåp föreställande S:ta Catarina av Alexandria från 1400-talet. Båda är överflyttade från den gamla kyrkan.

Vidare finns i kyrkans sanctuarium flera föremål från den gamla kyrkan. Ett värdefullt altarskåp från 1524 förvaras på Statens historiska museum. Imponerande är även ett antal gravkors, en kyrktupp och en ljusstake i smide. Gravkorsen tror man har tillverkats vid Eds bruk, möjligen av vallonerna som kom till Ed på 1600-talet.

Högtidsgudstjänst Foto: A Nyström
Altartavlan i V:a Eds kyrka Foto: A Nyström
Foto: Julia Wennström
Christer Nilsson

Christer Nilsson

Norra Tjusts pastorat

Vaktmästare Västra Ed kyrkogård