Utträde ur Svenska kyrkan

Välkommen tillbaka!

Om du väljer att lämna Svenska kyrkan betyder det att du inte kan erbjudas kyrklig vigsel, konfirmation eller eller begravning. Då är det viktigt att du berättar för dina anhöriga att du gått ur Svenska kyrkan.

Du är naturligtvis välkommen till gudstjänster, konserter, att besöka våra kyrkobyggnader och kyrkogårdar.

Går du ur Svenska kyrkan betalar du fortfarande en begravningsavgift.

Här kan du läsa mer om utträde ur Svenska kyrkan. Se Svenska kyrkans hemsida.