Utträde ur Svenska kyrkan

Välkommen tillbaka!

Om du väljer att lämna Svenska kyrkan betyder det att du inte kan erbjudas kyrklig vigsel, konfirmation eller eller begravning. Då är det viktigt att du berättar för dina anhöriga att du gått ur Svenska kyrkan.

Du är naturligtvis välkommen till gudstjänster, konserter, att besöka våra kyrkobyggnader och kyrkogårdar.

Går du ur Svenska kyrkan betalar du fortfarande en begravningsavgift.

Medlemskap

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka, där alla har rätt att få plats.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften täcker kostnader för att bland annat anlägga och sköta våra kyrkogårdar och allmänna begravningsplatser.

Här kan du läsa mer om utträde ur Svenska kyrkan på Svenska kyrkans gemensamma webbsidor

Kvinna på huk framför flicka i en kyrka.

Utträde ur Svenska kyrkan

Som medlem är du viktig och du bidrar på olika sätt till kyrkans liv och verksamhet. Här får du veta hur avslutar ditt medlemskap. Att gå ur kyrkan kostar ingenting.