Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Uppvaktningar

Svenska kyrkans församlingar i Norra Tjust pastorat vill gärna uppvakta sina äldre medlemmar när de fyller år.

I följande församlingar uppvaktas personligt i samband med 80- och 85-årsdagen och
fr o m 90-årsdagen blir det varje år:  Dalhem, Lofta och Västra Ed.

I Gamleby, Odensvi, Ukna, Överum och Loftahammar församlingar har församlingsråden valt att uppvakta 80-, 85- och 90-åringar främst genom inbjudan till en gemensam fest. Jubilarerna inbjuds då till ett firande med mat, dryck, musik och lite andra festligheter.

I Loftahammar, Odensvi och Ukna uppvaktas dessutom alla som under året fyller 91 och däröver.

I Överum uppvaktas även 95-åringar. Därefter uppvaktas varje år.

I Gamleby gäller att uppvaktningar genom personliga besök sker i samband med 90-, 95- och 100-årsdagen och därefter varje år.

Har man undanbett sig uppvaktning, eller har framfört annat önskemål, tar vi hänsyn till detta.

Församlingarna önskar Dig en fin högtidsdag!