Foto: A Nyström

Uknabygden

Ukna församling, Ukna socken, sträcker sig från Falerum i väster - upp över höjderna och ner i dälderna - till Hannäs socken i norr; i nordost från Ukna tills man närmar sig Valdemarsvik och ner mot Edsbruk i öster, och mot Överum i söder. I Ukna socken finns ett 40-tal större och mindre namngivna sjöar och 24 samlade bebyggelser/byar.

2016 hade Ukna socken knappt 500 fasta innevånare. Av dessa är ca 85% församlingsmedlemmar.