Foto: A Nyström

Ukna kyrka

En tidstypisk kyrka från 1800-talet.

Ukna kyrka

Högt över Uknadalen ligger Ukna kyrka - vakande över sjöar, skogar, åkrar och ängar, liksom över församlingens alla levande varelser - människor, boskap och vilda djur. Även ruinerna av gamla kyrkan, som anlades redan på 1200-talet, tronar högt över Uknadalen. Ruinerna kvarstår vid prästbostället Storhammar. Där fanns bl.a. en av vårt lands få gravstenar på vilken texten skrivits med runor. Stenen finns numera i kyrkan. Vid ruinen finns informationstavlor.

Ukna kyrka uppfördes åren 1833 - 36. Den ersatte den gamla kyrkan. Interiört har kyrkan förändrats under årens gång. Restaurationen som gjordes 1976 gavs kyrkan de rena och ljusa drag, som kännetecknar 1800-talets arkitektur. Kyrkorummet präglas av enkelhet, rena vitkalkade väggar och vitmålade tak. Ukna kyrka har bevarat äldre inventarier från den gamla kyrkan och kombinerat dessa med nyare föremål. Träslupturer av jungfru Maria med Jesusbarnet och helgonet S:t Lars härstammar från 1300-talet.  Krucifixet på väggen är från 1400-talet. Den imponerande Kristusgestalten  i koret känner man kanske igen från flera av landets kyrkor.  Den är en kopia av en staty som finns i Vor Frue Kirke i Köpenhamn av konstnären Berthel Thorvaldsen. Kristusgestalten skänktes till Ukna kyrka av systrarna Louise och Honorine Stackelberg 1916.

Ytterligare fakta om Ukna kyrka finns i kyrkobeskrivningen, som finns i kyrkan och på expeditionen.

Församlingens samlingar

Församlingens samlingar sker oftast i kyrkan eller i Ukna Hembygdshus. Det byggdes av  frivilliga krafter i början av 50-talet "för sockenborna i denna sköna dal att brukas i kyrklig gemenskap och sällskaplig samvaro till andlig och kulturell förkovran".
Under vår och sommar inbjuds även till gudstjänster i kyrkoruinen (gökotta och midsommardagsguds­tjänst), och en afton brukar vi mötas vid Vindommens strand.