Foto: A Nyström

Ukna kyrka

Högt över Uknadalen ligger Ukna kyrka - vakande över sjöar, skogar, åkrar och ängar, liksom över församlingens alla levande varelser - människor, boskap och vilda djur. Även ruinerna av gamla kyrkan, som anlades redan på 1200-talet, tronar högt över Uknadalen. Den kyrkan var i bruk ända fram till nuvarande kyrkas tillkomst på 1830-talet. Båda är väl värda ett besök. Vid ruinen finns informationstavlor och vid besök i kyrkan kan man be någon av kyrkvärdarna eller kyrkovaktmästaren att berätta lite.

Församlingens samlingar sker oftast i kyrkan eller i församlingshemmet. Det byggdes av  frivilliga krafter i början av 50-talet "för sockenborna i denna sköna dal att brukas i kyrklig gemenskap och sällskaplig samvaro till andlig och kulturell förkovran".
Under vår och sommar inbjuds även till gudstjänster i kyrkoruinen (gökotta och midsommardagsguds­tjänst), och en afton brukar vi mötas vid Vindommens strand och i Fuld gamla skola.

I gudstjänster, som anknyter till kyrkoårets särskilda högtider och i "vanliga" gudstjänster och mässor med musik och körsång, är vi tillsammans i både glädje, sorg och lovsång.

Genom luciatåg med församlingens barn, julkrubba i kyrkan och julgransplundring i församlingshemmet (detta trots att skolan försvann för några år sedan) ser vi att det finns en längtan att hålla församlingen levande även för kommande generationer.

Leif Johansson

Leif Johansson

Norra Tjusts pastorat

Vaktmästare Ukna kyrkogård