Foto: A Nyström

Ukna

En naturens pärla i miniatyr.

Information om vad som planeras i Ukna församling, liksom i pastoratets övriga församlingar, finns i kalendern på startsidan.


KONTAKTA OSS GÄRNA
Christina Weyde                 
ordförande i församlingsrådet       
Tfn: 070-293 42 81          

Leif Johansson

Leif Johansson

Norra Tjusts pastorat

Vaktmästare Ukna kyrkogård