Foto: Julia Wennström

Trettondedag jul

På trettondedag jul minns vi de tre vise männens ankomst till stallet för att hylla Jesus med guld, rökelse och myrra. Välkommen till Pastoratsgudstjänst med musik fredag 6 januari.

TRETTONDEDAG JUL

Fredag 6 januari

Pastoratsgudstjänst

18.00 

”Här kommer nu ett Änglabud”.

Medverkande:

Norra Tjust pastoratskör

Solister

Kammarorkester

Sammanlyst för hela pastoratet.

Välkommen

TRETTONDEDAG JUL

Tretton dagar efter jul kommer den dag som kallas trettondedag jul. På trettondedag jul minns vi de tre vise männens ankomst till stallet. Efter en lång vandring med stjärnan som vägvisare fann de vise männen stallet och Jesusbarnet i krubban. De hyllade honom med guld, rökelse och myrra.

Trettondag jul markerar slutet på julhelgen, men också början på något nytt. Med Gud som ledstjärna kan vi blicka framåt.

JUL

Julens centrala budskap är Jesu födelse - Gud kommer till världen som människa på våra villkor.

De tre vise männen

När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: ”Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom.” När kung Herodes hörde detta blev han oroad, och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överstepräster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: ”I Betlehem i Judeen, ty det står skrivet hos profeten: 
Du Betlehem i Juda land är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda, ty från dig skall det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel.”
Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem. ”Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet”, sade han, ”och underrätta mig när ni har hittat honom, så att också jag kan komma dit och hylla honom.” Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig i väg, och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem, tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld och rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes, och de tog en annan väg hem till sitt land.

Matteusevangeliet 2:1-12

Texter ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet

Läs mer om Trettondedag jul på Svenska kyrkans gemensamma sidor

Vi går ett nytt år till mötes

En julkrubba.

Trettondedag jul

Tretton dagar efter jul firar vi att österländska stjärntydare hittade vägen till Jesus i Betlehem. De kom för att hylla Jesus med guld, rökelse och myrra.

En man sitter på en stubbe och blickar ut över en snötäckt sjö.

Tankar inför helgen – under nyår och trettonhelgen

Läs en prästs funderingar inför helgen. Nytt blogginlägg publiceras varje torsdag.

Välkommen till kyrkan – på plats eller digitalt

En ljusbärare med många tända ljus och en hand som fyller på med ännu ett ljus.

Vad händer i kyrkan under nyår och trettonhelgen?

Hitta något som passar dig under de kommande veckorna – i kyrkan eller digitalt. Sök i Svenska kyrkans gemensamma kalender.

Närbild på en väggklocka som visar tiden en minut i tolv.

Kyrkoåret

Kyrkoåret är kyrkans egen kalender. Olika bibeltexter är kopplade till de olika veckorna i kalendern. Den första dagen i kyrkoåret är söndagen den första advent.

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.