Någon sitter och stickar.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Stickcafé i Lofta Caffè

Stickcafé träffas tisdagar kl. 14.00, en gång i månaden.

Lofta församling inbjuder till gemenskap. Det är oftast människor i varierande åldrar som träffas för att umgås, byta erfarenheter och kanske till och med handarbeta.

Stickcafé inbjuder till skiftande aktiviteter för att samla in pengar som ska gå till olika slags hjälparbete runt om i världen.


 Kontaktperson: Inger Andersson          tfn: 073-096 30 78

Välkommen!