Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Personal i Norra Tjust pastorat

Följande personal arbetar inom pastoratets alla församlingar.