Närbild på någon som håller ett palmblad.
Foto: Albin Hillert /Ikon

Palmsöndagen

Söndag 2 april. Palmsöndagen inleder stilla veckan som är den sista veckan i fastan. Söndagens bibelberättelser handlar om Jesu intåg i Jerusalem. Längst vägen lades palmkvistar och folket jublade.

Söndag 2 april

Mässa för små och stora


11.00 Gamleby kyrka

Sång av barnkör

Präst - Mikael Alm, musiker - Anette Danielsson, Martin Danielsson,

pedagog - Carina Cristiansson

Gudstjänst

15.00 Dalhems församlingshem

Himlaskoj medverkar. 

Präst - Mikael Alm, musiker - Anette Danielsson, Martin Danielsson,

pedagog - Carina Cristiansson

Sammanlyst med Överums församling

18.00 Västra Eds kyrka


Västra Ed – Ukna kyrkokör och Himlaskoj medverkar. 

Präst - Mikael alm, musiker - A Danielsson, Martin Danielsson,

pedagog - Cristina Kristiansson 

Sammanlyst med Ukna församling

VÄLKOMMEN

Jesus intåg i Jerusalem

Sista veckan i fastan kallas för stilla veckan eller passionsveckan. Veckan inleds med Palmsöndagen. 

På Palmsöndagen läser vi bibelberättelserna om Jesus intåg i Jerusalem. Jesus red in i Jerusalem på en åsna för att fira den judiska påsken med sina lärjungar. Han togs emot som kung. Längs vägen lades palmkvistar och folk jublade Hosianna, det gammalt hyllningsropet, som egentligen betyder ”hjälp oss!”

På palmsöndagen firar vi att denna ankomst ägde rum. Men Jesus visste vad som väntade. Nu var han på plats, och efter hand följde de händelser som ledde fram till hans död och uppståndelse.

Läs Matteus 21:1-3 på bebeln.se

Texter ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet

Läs mer om palmsöndagen

Ett barn i strumplästen går med palmblad i händerna.

Palmsöndagen inleder stilla veckan

Palmsöndagen är en glädjens dag då vi firar att Jesus tågade in i Jerusalem under människornas hyllningar.

En person sitter med ett palmblad och ett häfte i händerna.

Stilla veckan

Stilla veckan är den sista delen av passionstiden (passion = lidande) och är den sista veckan i fastan. Den tiden sträcker sig från palmsöndagen till påskafton. Bibelberättelser handlar om Jesu väg till korset och död.

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.