Närbild på någon som håller ett palmblad.
Foto: Albin Hillert /Ikon

Palmsöndagen

Söndag 24 mars. Palmsöndagen inleder stilla veckan som är den sista veckan i fastan. Söndagens bibelberättelser handlar om Jesu intåg i Jerusalem. Längst vägen lades palmkvistar och folket jublade.

Söndag 24 mars

Högmässa

11.00 Gamleby kyrka

Präst: Mikael Alm, Anette Danielsson.

Sång av barnkören.

Kaffeservering.

Gudstjänst

11.00

Guldknappen, loftahammar

Präst: Claes-Göran Thorell, Musiker: Galina Stenberg.

Sång av barbkören.

Servering av kaffe och våfflor efter gudstjänsten.

15.00

Överums kyrka

Präst - Mikael Alm, Musiker - Anette Danielsson.

Sång av barnkören.

Gudstjänst med musik

15.00

Västra Eds kyrka

Präst - Claes-Göran Thorell, Musiker: Galina Stenberg.

Medverkan av:

Västerviks Salongsorkester.

Kaffeservering.

VÄLKOMMEN

Jesus intåg i Jerusalem

Sista veckan i fastan kallas för stilla veckan eller passionsveckan. Veckan inleds med Palmsöndagen. 

På Palmsöndagen läser vi bibelberättelserna om Jesus intåg i Jerusalem. Jesus red in i Jerusalem på en åsna för att fira den judiska påsken med sina lärjungar. Han togs emot som kung. Längs vägen lades palmkvistar och folk jublade Hosianna, det gammalt hyllningsropet, som egentligen betyder ”hjälp oss!”

På palmsöndagen firar vi att denna ankomst ägde rum. Men Jesus visste vad som väntade. Nu var han på plats, och efter hand följde de händelser som ledde fram till hans död och uppståndelse.

Läs Matteus 21:1-3 på bebeln.se

Texter ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet

En person sitter med ett palmblad och ett häfte i händerna.

Stilla veckan

Stilla veckan är den sista delen av passionstiden (passion = lidande) och är den sista veckan i fastan. Den tiden sträcker sig från palmsöndagen till påskafton. Bibelberättelser handlar om Jesu väg till korset och död.

Läs mer om Palmsöndagen på Svenska kyrkans gemensamma sidor

Ett barn i strumplästen går med palmblad i händerna.

Palmsöndagen inleder stilla veckan

Palmsöndagen är en glädjens dag då vi firar att Jesus tågade in i Jerusalem under människornas hyllningar.

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.