Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Bokning och medlemsservice

Dop, vigsel, begravning, lokalbokning och medlemsärenden.

Hos Pastoratets expedition får du hjälp att boka dop, vigsel, begravning och lokaler. Här kan du också få hjälp med ärenden som rör ditt medlemskap.

Kontakta Pastoratets expedition

Öppettider:            Mån, Tor kl 8 -12, Ons kl 13-16

                                Tel    0493-123 40

Besöksadress:        Norra Tjust pastorat

                                Västerviksvägen 16, 594 30 GAMLEBY     

E-post:                   norratjust.pastorat@svenskakyrkan.se                

Medlemskap

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka, där alla har rätt att få plats.

Våra kyrkor

Se bilder på våra kyrkor.