En person sitter med ett palmblad och ett häfte i händerna.
Foto: Albin Hillert /Ikon

Stilla veckan

Stilla veckan är den sista delen av passionstiden (passion = lidande) och är den sista veckan i fastan. Den tiden sträcker sig från palmsöndagen till påskafton. Bibelberättelser handlar om Jesu väg till korset och död.

Det händer i Norra Tjust pastorat under stilla veckan

"Johannespassionen" av Johann Sebastian Bach.

Konsert. Lördag 1 april 18.00 Camleby kyrka. Johannespassionen är en musikalisk berättelse komponerad av J.S. Bach om Jesu lidande och död enligt evangelisten Johannes.

Närbild på någon som håller ett palmblad.

Palmsöndagen

Söndag 2 april. Palmsöndagen inleder stilla veckan som är den sista veckan i fastan. Söndagens bibelberättelser handlar om Jesu intåg i Jerusalem. Längst vägen lades palmkvistar och folket jublade.

Närbild på en präst som lägger en oblat i någons händer.

Skärtorsdagen

Torsdag 6 april. Det var på denna dag som Nattvarden instiftades. Jesus, som visste att han skulle dö, samlade de tolv lärjungarna till en sista måltid tillsammans. Vid måltiden tog Jesus bröd och vin och gav åt sina lärjungar.

En hög med små färgglada påskägg.

Påskkul

Skärtorsdagen 6 april 15.00 - 17.00 Gamleby centrum. Sång av barnkören, pyssel och aktiviteter för barn och vuxna. I samarbete med Gamleby Företagsförening och Västervik Framåt.

Långfredagen

Fredag 7 april. Från Hosiannarop till korsfästelse. Jesus utsattes för förräderi och lidande för att sedan dö på korset under Långfredagen. Välkommen till "Olivet to Calvaray" långfredagsgudstjänst med musik av John Henry Maunder.

Påskafton

Lördag 8 april. På Påskafton kan vi lämna fastans eftertanke och stillhet bakom oss. Natten mellan lördagens Påskafton och Påskdagen firar många kyrkor påsknattsmässa inför det miraklet som upptäcktes på påskdagens morgon - Jesus uppståndelse.

Läs mer om Stilla veckan

Ett barn i strumplästen går med palmblad i händerna.

Palmsöndagen inleder stilla veckan

Palmsöndagen är en glädjens dag då vi firar att Jesus tågade in i Jerusalem under människornas hyllningar.

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.