Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Överum

Ett världskänt samhälle i gammal bruksmiljö.

Information om vad som planeras i Överums församling, liksom i pastoratets övriga församlingar, finns i kalendern på startsidan för Norra Tjust pastorat.

KONTAKTA OSS GÄRNA
Kristin Skytte                        
ordförande i församlingsrådet        
Tfn: 076-134 34 56            

Pia Johansson

Pia Johansson

Norra Tjusts pastorat

Vaktmästare Överum kyrkogård