Foto: Marcus Hollenberg

Odensvi kyrka

En tidstypisk kyrka i norra Småland från 1700-talet.

Odensvi kyrka

Odensvi församling firar gudstjänst i denna vackra kyrka från 1778.

Namnet Odensvi är känt sedan 1355 och tyder på en offerplats, som var helgad åt guden Oden. Man byggt en kristen kyrka tidigt i Odensvi. Foten till en sandstensdopfunt från 1100-talet är ett minne från denna tid. Den tympanonrelief (tympanon = bågfält ovanför dörr), som pryder den nuvarande kyrkans västportal och ett par konsolhuvuden på södra fasaden är från 1300-talet. 

Den nuvarande kyrkan uppfördes 1774-76 av murmästaren Jonas Zachrisson och byggmästaren  Eric Ek(e)lund. Den 6 juli 1778 ägde invigningen rum. Kyrkan har enskeppigt långhus, tornbyggnad med vapenhus i väster, uppbyggnad för sakristia i norr samt tresidigt kor. Utmärkande är måmgfalden av karnissvängda fall på tornavslutningarna och de höga spånklädda och tjärade takfallen, som vackert kontrasterar mot de släta vita murytorna. Kyrkans inredning är genomgående återhållsam och endast orgelfasaden visar en mer prunkande skulptural utformning i rokoko. Kyrkan äger en intressant samling oljemålningar av församlingens präster.

Kyrkogården

På kyrkogården vilar bland andra gluntarnas skapare, landshövdingen i Kronobergs län Gunnar Wennerberg (död 1901) och författarinnan Amelie Posse.

Ytterligare fakta om Odensvi kyrka och kyrkogården finns i kyrkobeskrivningen, som finns i kyrkan och på expeditionen.

Varmt välkomna önskar vi till alla människor som söker Gud och en stund av stillhet.