Foto: Julia Wennström

Odensvi kyrka

Odensvi församling firar gudstjänst i denna vackra kyrka från 1778.

Varmt välkomna önskar vi till alla människor som söker Gud och en stund av stillhet.

Foto: Julia Wennström
Foto: Julia Wennström
Foto: Julia Wennström
Foto: Julia Wennström
Mikael Starkenberg

Mikael Starkenberg

Norra Tjusts pastorat

Vaktmästare Odensvi kyrkogård