Foto: Marcus Hollenberg

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplan för Norra Tjust pastorat skall hjälpa pastoratet att anpassa byggnads - och lokalbehovet till pastoratets framtida verksamhet. Den omfattar perioden 2020-2030.

Lokalförsörjningsplan

Denna lokalförsörjningsplan gäller för Norra Tjust Pastorat som omfattas av församlingarna Dalhem, Gamleby, Lofta, Loftahammar, Odensvi, Ukna , Västra Ed och Överum. Den har fastställts av kyrkofullmäcktige 12 november 2020 och omfattar perioden 2020-2030.

Vad är en lokalförsörjningsplan?

Målet med att upprätta en lokalförsörjningsplan för Norra Tjust Pastorat är att hjälpa pastoratet att utföra grundläggande upgiften - fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utgöva diakoni och mission - i lokaler som är tillgängliga, ändamålsenliga, miljö- och resursvänliga. Syfte med den är att anpassa byggnads - och lokalbehovet till pastoratets framtida verksamhet som skall fokusera på att fullgöra pastoratets grundläggande uppgift.

Ladda ner den här