Foto: Marcus Hollenberg

Loftahammars kyrka

Kyrkan med det mäktiga tornet.

"Den har alltid stått där och sett likadan ut i alla tider". Så kanske en del både tycker och säger. Men stämmer det verkligen?

Den första kyrkan

Loftahammar fick sin första präst 1609 när Hammars Capell uppfördes. Kapellet byggdes i trä och låg nära den nuvarande kyrkan. Bevarat från detta kapell finns i dag en altartavlan, ett krucifix och endopskål. Vidare några dekorerade bräder som ingåri den nuvarande kyrkans yttertak samt gravstenarna i kyrkans vapenhus från 1600-talets slut. Den högra stenen härrör från den grav som tillhör familjen Magnus Gripenwald, Bjursund. Från samma tid kommer familjens begravningsvapen i kyrkan.

Nuvarande kyrka

Hammars Capell var litet och blev  med tiden allmer förfallet. 1756 påbörjades förberedelserna för ett kyrkbygge under ledning av kyrkoheden i Lofta, Johan Lithzenius. Loftahammar hade vid denna tid ca 1400 invånare.

1760 stod kyrkorummet färdigt med tak, dörrar och bänkar. Genom ett kungligt beslut samma år fick kyrkan namnet ”Storamiralen Prins Carls kyrka”, uppkallad efter den då 12-årige prinsen, som senare blev kung av Sverige och Norge under namnet Karl XIII. 

Kyrkan i sin helhet invigdes 1764 av stiftets biskop Peter Filenius från Linköping.  Altaret vid denna högtid pryddes av det antependium i blått och guld, som finns bevarat  i kyrkan. Antipendiet skänktes av häradsskrivare Magnus Stråle från Aleglo by. Vidare användes enligt räkenskapsboken 46 skålpund krut till skottlossning vid invigningenen, för att ytterligare markera den stora högtidsdagen.

Tornet

Tornet uppfördes senare under åren 1775-77 av byggmästare M.O. Beurling. I tornet placerades  kyrkklockorna från den gamla klockstapeln. Båda klockorna göts om på 1850-talet.

Exteriört har kyrkan renoverats flera gånger, senast 1987. Även interiört har kyrkan förändrats under åren. Kyrkorummet präglas av enkelhet, rena vitkalkade väggar, vimålade tak och sparsam utsmyckning.

Inredning och inventarier
Nuvarande kyrkas första ”altartavla” utgjordes av en dekorerad vägg. Men 1787 sattes den altartavla upp som nu hänger över dörren till sakristian ”Jesu lidande i Getsemane”. Motivet ”Kristi uppståndelse”, från 1853, hänger på norra väggen intill läktaren. Gotlandskonstnären Curt Wibergs tavla, ”Jesu korsfästelse”, med Jesu mor Maria och lärjungen Johannes samt vaktande soldater, är från 1951.
På altarbordet står krucifixet från gamla kyrkan och mittemot predikstolen, som är nyrestaurerad, hänger altaruppsatsen ”Jesu sista måltid”, också från gamla kyrkan. Över kordörren hänger en tavla föreställande ”Kristi gravläggning”.
I kyrkan finns även ”huvudbaneret” över Magnus Gripenwald, död 1696, som var bosatt på Bjursund.
Ljuskronorna har skänkts av olika personer och votivskeppet är tillverkat och skänkt av Loftahammarsbor.
Ljusbäraren i koret är designad av Josefin Davidsson-Wahlgren och ljusgloben i korsarmen är tillverkad och designad av Kjell Riedmüller. 

Orgeln
Kyrkan har två orgelverk. Det ena är vår unika Wahlbergsorgel. Den byggt 1767 av orgelbyggarna Lars Wahlberg och  Anders Wollander. Det är den enda bevarade orgeln, av ca 15 st, som står på ursprunglig plats och som är, i det närmaste, i originalskick. Orgeln har dock restaurerats, senast år 2000. En CD-inspelning med denna orgel finns att köpa.
Det andra orgelverket byggt av A. Mårtensson, Lund, kom till år 1948.

Ytterligare fakta om Loftahammars kyrka finns i kyrkobeskrivningen, som finns i kyrkan och på expeditionen.