Lofta kyrka
Foto: A Nyström

Lofta kyrka

Den katedralliknande kyrka.

Lofta församling firar gudstjänst i denna vackra kyrka från 1837.

Lofta församlingens gamla kyrka uppfördes troligen omkring år 1200. Den gamla kyrkans byggnadshistoria är endast arkivariskt känd då den i sin helhet revs för att ge plats för den nya kyrkan. Lofta nya kyrka byggdes delvis på samma plats som Lofta gamla kyrka. Den uppfördes efter ritningar av arkitekt Per Axel Nyström. Byggmästare var Wilhelm Rosén från Linköping. Församlingen hade fått den katedralliknande kyrka som i stort sett oförändrat tjänat sin församling sedan dess. Kyrkobyggnaden har, för en landsortsförsamling, väldiga mått och är en av Smålands och Linköpings stifts största.

Lofta kyrka har i rikt mått bevarat äldre inventarier från den gamal kyrkan och kombinerat dessa med nyare. Till kyrkans inventarier hör Lofta kyrkans berömda altarskåp från tidigt 1500-tal. Dock förvaras altarskåpet sedan mitten av 1800-talet på Statens Historiska Museum i Stockholm. Altarskåpet är tillskrivet Jan de Molder i Antwerpen. I kyrkan finns en fotokopia av skåpet. Predikstolen från den gamla kyrkan är tillverkad 1654 och skänkt till församlingen av kommendanten i Narva Nils Mannersköld. Kyrkan äger också ett välbevarat triumfkrucifix från 1400-talet. Lofta församling har två dopfuntar, den äldre av gotlänsk kalksten är av medeltiga ursprung och ovanligt stor. Själva skålen, cuppan, är en meter vid. Dopfuntens skaft och fot är nytillverkade 1951. Kyrkans andra dopfunt är från 1600-talet och tillverkad i driven och gjuten mässing. Den är av typisk barockform.

Kyrkans inredning präglas till stor del av renoveringen 1952, då nuvarande bänkar tillkom, läkteren byggdes ut och det ursprunliga altaret byttes mot ett fristående altare. Predikstolen är från byggnadstiden och är väsentligt utförd efter arkitekten Per Axel Nyströms ritningar. De stora gravhällarna i korgolvet tillkom också vid denna renovering. Till kyrkans inredning hör också den ståtliga orgeln som tillkom 1856. Orgelverket är ritat och byggt av Marcussens orgelbyggeri i Danmark. Vid renoveringen 1896 insattes en glasmålning i korfönstret bakom altaret.

Ytterligare fakta om Lofta kyrka finns i kyrkobeskrivningen, som finns i kyrkan och på expeditionen.

Varmt välkommen önskar vi till dig!