Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för ärenden som har med begravning och gravskötsel att göra.

För alla administrativa frågor  rörande gravskötsel, kontakta kyrkogårdsförvaltningen - Gamleby församlingshem.

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen

Öppettider:           Mån kl 8 -12, Ons kl 13-16

                               Tel    0493-367 52

Besöksadress:        Norra Tjust pastorat

                                Västerviksvägen 16, 594 30 GAMLEBY 

För alla praktiska frågor  rörande gravskötsel, kontakta kyrkogårdsvaktmästaren på respektive kyrkogård eller huvudansvarig varktmästare

Gravskick

En av de frågor som kommer när en nära anhörig avlider är vilken form av gravsättning man ska välja.

Kyrkogårdar i Norra Tjust pastorat

Vi sköter kyrkogårdarna på uppdrag av staten, oavsett medlemskap eller livsåskådning.

Svenska kyrkans gemensamma webbsidor

Kostnader som begravningsavgiften täcker

Det här täcker begravningsavgiften för den som var folkbokförd i Sverige:

  • gravplats i 25 år
  • gravsättning
  • transporter av den avlidna inom huvudmannens förvaltningsområde fram till gravsättningen, och i förekommande fall till krematorium och särskild gravplats
  • kremering
  • lokal för förvaring och visning av stoftet
  • tillgång till lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
  • skötsel och underhåll av allmänna begravningsplater.