Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för ärenden som har med begravning och gravskötsel att göra.

För alla administrativa frågor  rörande gravskötsel, kontakta kyrkogårdsförvaltningen - Gamleby församlingshem

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen

Öppettider:           Mån kl 8 -12, Ons kl 13-16

                               Tel    0493-367 52

Besöksadress:        Norra Tjust pastorat

                                Västerviksvägen 16, 594 30 GAMLEBY 

För alla praktiska frågor  rörande gravskötsel, kontakta kyrkogårdsvaktmästaren på respektive kyrkogård eller huvudansvarig varktmästare