Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för ärenden som har med begravning och gravskötsel att göra.

kontakta Kyrkogårdsförvaltningen

Öppettider:            mån, tis, tor, fre kl 8 -12, ons kl 13-15

                                Tel    0493-123 40

                                Fax   0493-513 18

Besöksadress:        Norra Tjust pastorat

                                Västerviksvägen 16, 594 30 GAMLEBY     

E-post:                    norratjust.pastorat@svenskakyrkan.se

För alla administrativa frågor  rörande gravskötselavtal, kontakta

Kristina Martinell

Kristina Martinell

Norra Tjusts pastorat

Assistent - gravrättsärenden/skötselärenden

För alla praktiska frågor  rörande gravskötsel, kontakta kyrkogårdsvaktmästaren på respektive kyrkogård eller huvudansvarig varktmästare

Mathias Dewitz

Mathias Dewitz

Norra Tjusts pastorat

Vaktmästare / arbetsledare