Foto: Magnus Aronson/Ikon

Kommande söndags bibeltexter

 Vill du läsa mer?

 Klicka här så kan du läsa den text du vill i Bibeln.