Foto: Julia Wennström

Långfredagen

Fredag 7 april. Från Hosiannarop till korsfästelse. Jesus utsattes för förräderi och lidande för att sedan dö på korset under Långfredagen. Välkommen till "Olivet to Calvaray" långfredagsgudstjänst med musik av John Henry Maunder.

Långfredagen 7 april

Långfredagsgudstjänst 

"Olivet to Calvaray"


En passionsberättelse med musik av John Henry Maunder.


Medverkande:


Claes-Göran Thorell - präst

Gamleby Vokalensemble 

Michael Waldenby – orgel

Christer Hellström – tenor

Olov Högbom – bas

Dirigent Aron Nilsson

Välkommen

Jesus dör på korset

Långfredagen är den dag då Jesus dog på korset.

Han blev förrråd och ställdes inför rätta. Han blev dömd, trots att ingen kunde bevisa hans synd. På avrättningsplatsen Golgota kläddes Jesus av och korsfästes mellan två brottslingar. Han dog efter några timmar på korset.

Läs Markus 15:16-39 på bibeln.se

Jesus begravdes och Jerusalem blev en stad i stillhet.

Läs Markus 15:42-46 på bibeln.se

Texter ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet

Les mer om Långfredagen

En törnekrona hänger runt ett krucifix.

Långfredagen – Jesus blir korsfäst

När Jesus har gripits på natten av de romerska soldaterna förs han till förhör hos Pontius Pilatus. Denne fattar beslutet att Jesus ska dömas till döden.

Oljemålning på duk med motiv från Jesu passionshistoria.

Följ med på en Getsemanevandring

En Getsemanevandring är en meditation där vi i tanken stannar upp på de platser där Jesus var under sina sista dygn, innan han korsfästes.

En person sitter med ett palmblad och ett häfte i händerna.

Stilla veckan

Stilla veckan är den sista delen av passionstiden (passion = lidande) och är den sista veckan i fastan. Den tiden sträcker sig från palmsöndagen till påskafton. Bibelberättelser handlar om Jesu väg till korset och död.

Närbild på färgglada påskfjädrar.

Påsk

Påsken är kyrkans största helg. Vi firar Jesu uppståndelse och liv. Påsken är här och vi gläds åt att ljuset återigen har segrat över mörkret.

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.