Foto: Sean Furlonger/Ikon

Internationella arbetet

Församlingarna i Norra Tjust pastorat engagerar sig i internationellt arbete genom ACT Svenska kyrkan.

Syföreningarna, stickcafé, församlingråd, kyrk/gudstjänstvärdar inbjuder till skiftande aktiviteter för att samla in pengar som ska gå till olika slags hjälparbete runt om i världen. 

Isamlingsverksamhem sker i samband med öppen gemenskap och vid gudstjänster.

QR-kod för Swishbetalning

Ge en gåva till vår insamling

Skanna koden i din Swish-app och ge en gåva till vår insamling till Act Svenska kyrkan. Tillsammans gör vi skillnad!

Ge din gåva

Välkommen till pastoratets Internationella arbete!


Vill du vara med och arbeta för en bättre värld? Är du intresserad att göra insamlingsprojekt tillsammans över åldersgränserna?

Välkommen till församlingarnas internationella arbete.

Kontakt

Diakon Julia Wennström 0493-367 58

Läs mer om ACT på Svenska kyrkans gemensamma sidor

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.