Foto: Sean Furlonger/Ikon

Internationella arbetet

Församlingarna i Norra Tjust pastorat engagerar sig i internationellt arbete genom ACT Svenska kyrkan.

Syföreningarna, stickcafé, församlingråd, kyrk/gudstjänstvärdar inbjuder till skiftande aktiviteter för att samla in pengar som ska gå till olika slags hjälparbete runt om i världen. 

Isamlingsverksamhem sker i samband med öppen gemenskap och vid gudstjänster.

Pojke står på en soptipp och håller i en trasig boll.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Julinsamlingen

Arrangerad studiobild av barnbrud.

Ingen flicka ska giftas bort

Tvångsäktenskap är ett faktum i många delar av världen och verkligheten kan vara grym. Fler än 30 000 flickor gifts bort - varje dag. Tillsammans kan vi bryta skadliga traditioner. Var med i kampen för allas rätt till ett värdigt liv!

Välkommen till pastoratets Internationella arbete!


Vill du vara med och arbeta för en bättre värld? Är du intresserad att göra insamlingsprojekt tillsammans över åldersgränserna?

Välkommen till församlingarnas internationella arbete

Kontakt

Diakon Julia Wennström 076-525 78 64