Foto: Julia Wennström

Trefaldighetstiden

Trefaldighetstiden är den längsta tiden under kyrkoåret. Den börjar med heliga trefaldighets dag och sträcker sig fram till söndagen före domsöndagen.

Heliga trefaldighets dag

På heliga trefaldighets dag firas treenigheten Gud - Fader, Son och Ande.

Fram till denna dag har kyrkan firat tre stora högtider som tillsammans berättar om treenigheten:

Det är julen, när vi firar att Gud föds som människa.

Det är påsken, när vi firar Jesu död och uppståndelse.

Det är pingsten som firar Anden som gav kraft åt lärjungarna att fortsätta sitt uppdrag att leva vidare.

Heliga trefaldighets dag följs av en rad trefaldighetsdagar, som har olika gudstjänstteman. Många av söndagarna handlar om att leva och växa som människa och kristen. 

Heliga trefaldighets dag kallas också missionsdagen. Den kristna missionen vänder sig till människor som är i behov av hjälp och Guds vägledning. 

Trefaldighetstiden

Trefaldighetstiden är den längsta tiden under kyrkoåret. Den börjar med heliga trefaldighets dag och sträcker sig fram till söndagen före domsöndagen.