Foto: Julia Wennström

Trefaldighetstiden

Trefaldighetstiden är den längsta tiden under kyrkoåret. Den börjar med heliga trefaldighets dag söndag 4 juni och sträcker sig fram till söndagen före domsöndagen 19 november.

Heliga trefaldighets dag

Söndag 4 juni

På heliga trefaldighets dag firas treenigheten Gud - Fader, Son och Ande.

Fram till denna dag har kyrkan firat tre stora högtider som tillsammans berättar om treenigheten:

Det är julen, när vi firar att Gud föds som människa.

Det är påsken, när vi firar Jesu död och uppståndelse.

Det är pingsten som firar Den heliga Anden,  som är Guds närvaro hos oss i dag.

Heliga trefaldighets dag följs av en rad trefaldighetsdagar, som har olika gudstjänstteman. Många av söndagarna handlar om att leva och växa som människa och kristen. 

Heliga trefaldighets dag kallas också missionsdagen. Den kristna missionen vänder sig till människor som är i behov av hjälp och Guds vägledning. 

Läs mer om trefaldighetstiden på Svenska kyrkans gemensamma sidor

Närbild på vete på en åker.

Trefaldighetstiden

Trefaldighetstiden är veckorna mellan pingst och domssöndagen i november. Trefaldighetstiden handlar om att lära känna Gud och växa som människa.

Hitta till kyrkor runt om i Sverige – eller ge dig ut på en vandring

Ett altare framför ett kyrkfönster.

Kyrkor och platser

Upplev över 4 000 kyrkor och kapell. Eller besök kyrkogårdar, kyrkoruiner och andra platser.

En hand håller i en mobil med skärmbild om kyrkguiden som visar adressen för kyrkan.

Appen Kyrkguiden

Appen Kyrkguiden hjälper dig hitta till våra kyrkor. I kalendern finns gudstjänster, konserter och andra evenemang. Appen är gratis och finns för både iPhone och Android.

Ett led människor går på en stig bland lövträd.

Vandra i Sverige – gå en pilgrimsvandring

I Sverige finns över 40 pilgrimsleder. Du kan vandra själv eller tillsammans med andra. På en pilgrimsvandring vårdar du både kropp och själ.

Ett kyrktorn sticker upp bakom trädkronorna mot blå himmel.

Sommarkyrkor

Många kyrkor håller öppet även under sommaren. Du hittar sommaröppna kyrkor via vår webbkarta eller app.