Foto: Jim Elfström/Ikon

Gudstjänster

Varje vecka firas många gudstjänster i pastoratets församlingar, ibland på någon vardag men främst under helgerna.

Där det finns församlingar firas alltid gudstjänst. Ett regelbundet gudstjänstliv är livspulsen i en församlings liv och verksamhet.

För att i viss mån möta våra olika behov under livets skiftande förhållanden har gudstjänsterna, totalt sett i pastoratet, en rik variation. Så varmt välkommen att fira gudstjänst!

Se mer under Pastoratets kalender