Gamleby kyrka
Foto: A Nyström

Gamleby kyrka

Kyrkan i en stram nyklassicistisk stil.

Gamleby kyrka

En kort historik.

Gamlebys första kyrka var, enligt en hypotes, en romansk stenkyrka från 1100-talet. Kyrkan byggdes ut på 1200-talet och på 1300-talet och förstördes under Kalmarkriget 1612, varvid taken brann, valven rasade in och inventarierna förstördes. Kyrkan återuppbyggdes men fick då trävalv. Omkring 1860-70 revs kyrkan. Endast hälften av östra muren kvarstår idag tillsammans med ett mindre fragment av sydmuren.

Denna medeltida kyrka var troligen helgad åt S:ta Gertrud, eftersom ett sigill från 1300-talet, vilket tillhört S:ta Gertruds gille, finns på Historiska museet i Stockholm. Sålunda skulle också kyrkans namn ha överflyttats till den nya staden Västervik (se S:ta Gertruds kyrka på Wikipedia). 

Under slutet av 1700-talet diskuterades reparation och ombyggnad av den gamla medeltidskyrkan. I början av 1820-talet erbjöd sig grevinnan Caroline Lewenhaupt på Åby säteri att skänka mark på ”Åby Granhage” för en ny kyrka och kyrkogård. Den 26 okt 1826 gav Carl XIV Johan sitt nådiga tillstånd till kyrkbygget, som än idag fullgör sin uppgift som Gamleby kyrka.
Kyrkan uppfördes under åren 1832-1833. Den totala kostnaden för kyrkbygget uppgick till ca 34.000 riksdaler. Kyrkan med begravningsplats invigdes den 27 aug 1837 av Biskop Johan Jacob Hedrén.

Den första restaureringen skedde 1885. 1937 var det dags för nästa renovering. Tornuret sattes in 1955 och den senaste renoveringen skedde 1998 (se bilden ovan).

Huvudorgeln, som har 22 stämmor varav 6 är från Frans Anderssons orgel från 1869, renoverades och nybyggdes 2001.

Kyrkans båda klockor har tidigare hängt i medeltidskyrkans fristående klockstapel. Den stora klockan är omgjuten av Frich Nähsman år 1724 och den lilla klockan av G Meyer år 1772. Klockorna är försedda med text enligt följande.

Lilla klockan:
Denna Gamla Westerviks församlings mindre Klåcka är för Kyrkans medel med ny metal tillökt och omgjuten i Stockholm år 1772 av G Meyer.

Del av texten på Stora klockan:
Ack hörer när min röst i Edra öron ljuder
Kom trogna lär och gör vad Herrens ord Dig bjuder
Den gärna kommer nu till glädje komma får
när Guds basunljud för sista domen går
Det säger han som vittnesbörd: jag kommer snart.

Ytterligare fakta om Gamleby kyrka finns i kyrkobeskrivningen, som finns i kyrkan och på expeditionen.