Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gamleby

Visste du att Gamleby är det ursprungliga Västervik?

Information om vad som planeras i Gamleby församling, liksom i pastoratets övriga församlingar, finns i kalendern på startsidan för Norra Tjust pastorat.


KONTAKTA OSS GÄRNA
Anita Tildemyr                                                    Marianne Johansson                
ordförande i församlingsrådet                           församlingshemsvärdinna        
Tfn: 0493-513 74                                            Tfn: 0493-109 04                  

Mathias Dewitz

Mathias Dewitz

Norra Tjusts pastorat

Vaktmästare / arbetsledare

Gert Alexandersson

Gert Alexandersson

Norra Tjusts pastorat

Vaktmästare Gamleby kyrkogård