Foto: Julia Wennström

Första advent

Med Första söndagen i Advent börjar det nya kyrkoåret och förberedelsetid inför julen. Välkommen till kyrkan söndag 27 november.

Söndag 27 november


Högmässa 11.00

Gamleby kyrka - Sång av kören. Röda korset inbjuder till adventskaffe i                  församlingshemmet efter gudstjänsten.

Gudstjänst 11.00

Lofta kyrka - Kaffeservering.

Loftahammars kyrka - Sång av barn- och vuxenkörer. Kyrkliga syföreningen          inbjuder till kaffe.

Västra Eds kyrka - Sång av kören. Kaffeservering.

Gudstjänst 15.00

Odensvi kyrka - Sång av kören.

Gudstjänst 18.00

Dalhems kyrka - Medverkan av Göran Andersson,trumpet. Servering av              adventskaffe.

Ukna kyrka

Överums kyrka - Sång av kören. Adventskaffe i församlingshemmet.

Välkommen

Första söndagen i advent är den första dag då vi tänder adväntsstjärnan som följer oss genom adventstiden till den nyfödde Jesus.

Första söndagen i advent är också den första dag då vi tänder det första ljuset i adventsljusstaken.

Händelser i Jesus liv

Under de fyra veckorna i advent läser vi i kyrkan varje vecka nya bibeltexter, som berättar om olika tider och händelser i Jesus liv. 

Som en upptackt inför advenstiden läser vi i kyrkan berättelser om Jesu ankomst till Jerusalem.

Intaget i Jerusalem

När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus i väg två lärjungar
och sade till dem: ”Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem.
Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem.”
Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas:
'Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl.'    
Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem.
De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp.
Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen.
Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade:

'Hosianna' Davids son! 'Välsignad är han som kommer i Herrens namn.' Hosianna i höjden!

Matteusevangeliet 21: 1-9

Traditionens och förväntans tid

Närbild på en väggklocka som visar tiden en minut i tolv.

Kyrkoåret

Kyrkoåret är kyrkans egen kalender. Olika bibeltexter är kopplade till de olika veckorna i kalendern. Den första dagen i kyrkoåret är söndagen den första advent.

En guldfärgad julgranskula hänger i granen.

Varför firar vi advent och jul?

Advent och jul är självklara helger i vårt samhälle. Men varför firar vi advent och jul – egentligen? Och varifrån kommer traditionerna, med adventsstjärna, tomte och klappar? Här får du veta mer.