Foto: Marcus Hollenberg

Församlingsinstruktion

Undrar du vad församlingarna i Norra Tjust Pastorat gör eller vilka mål de har? Församlingsinstruktionen berättar om verksamheten i våra församlingar. Du kan läsa den här.

Ny församlingsinstruktion

Norra Tjust pastorat har en ny församlingsinstruktion för 2020-2024 efter beslut i kyrkofullmäktige  i Norra Tjust pastorat  och i Linköpings stifts domkapitel under hösten 2019. 

Församlingsinstruktionen delas ut till alla anställda och förtroendevalda i NTP. Den finns tillgänlig på pastoratets hemsida och på pastoratetsexpedition för att spridas, läsas och användas. Du finner en nedladdningsbar fil längst ner här. 

Vad är en församlingsinstruktion?

Församlingsinstruktionen är ett dokument för kyrkan I Norra Tjust och församlingar. Den ska fungera sammanhållande för kyrkoråd, församlingsråd och anställda. Den skall aktualiseras i samband med skrivande av och beslut om verksamhetsplaner och budget, samt i de anställdas planering av arbetet, så att de uppsatta målen prioriteras.

Församlingsinstruktionen är också till för människor som bor i pastoratet, och de som söker sig till församlingarnas gemenskap. Den ger en presentation av Norra Tjust Pastorat, församlingarna och hur de ser på sig själva, vilka de är och vad de vill med verksamheten. Den formulerar uppdraget för det pastorala programmet  och de strategiska områdena - Barn och ungdom, Mötesplatser och Gudstjänst - för församlingens liv.

”Levande församlingar i levande landsbygd. En kyrka som står för hopp, liv och gemenskap genom Jesus Kristus” är den vision som bär församlingsinstruktionen.

» Jesus kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan, som han brukade. Han reste sig för att läsa, och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öpp-nade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. »
                                                                                                                  Lukas 4:16-19

 Ladda ner den här