Foto: Marcus Hollenberg

Fjärde advent

Advent hör mycket samman med jul. Välkommen till högmässa och Julkonsert i Dalhems kyrka, söndag 18 december.

Gamleby kyrka

11.00 Högmässa

Präst - Hans Wennström, organist - Aron Nilsson

Välkommen

Händelser i Jesus liv

Under de fyra veckorna i advent läser vi i kyrkan varje vecka nya bibeltexter, som berättar om olika tider och händelser i Jesus liv. 

Den fjärde söndagen i advent berättar bibeltexterna om Maria som får uppdraget att bli mamma till Guds son.

Budskapet till Maria om Jesus födelse

 

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.

Traditionens och förväntans tid

En guldfärgad julgranskula hänger i granen.

Varför firar vi advent och jul?

Advent och jul är självklara helger i vårt samhälle. Men varför firar vi advent och jul – egentligen? Och varifrån kommer traditionerna, med adventsstjärna, tomte och klappar? Här får du veta mer.

Mittgången i en fullsatt kyrka. Längst fram står en kyrkokör i julkläder mellan två julgranar och sjunger.

Välkommen i jul

Välkommen att fira gudstjänst och upplev konserter under advent och jul – på plats eller digitalt. Här läser du om vad som firas under de olika dagarna i jul.