Foto: Marcus Hollenberg

Ett år i församlingen

Här får du vandra med i något av det som händer under ett år i Loftahammars församling.

Advent

Kyrkoåret startar 1:a söndagen i advent. Av tradition är det en mycket välbesökt gudstjänst i församlingen. Kyrkokören medverkar. Efter gudstjänsten bjuder Kyrkliga syföreningen på kyrkkaffe i församlingshemmet. 

2:a söndagen i advent är det julskyltning i Loftahammar. Den avslutas av tradition med en julkonsert i kyrkan. Då medverkar Loftahammar körer.
Lucia firas i samverkan mellan kyrkan och Loftahammars skola.

Jul

Julen inleds traditionsenligt med en ”Samling kring julkrubban”. Gudstjänsten samlar fler och fler ur alla generationer. Julotta firas i kyrkan. Någon gång under julen brukar det ordnas en musikgudstjänst.
Året avslutas med Nyårsbön. 

Det nya året…

startar med en mässa. Vid Trettonhelgen firas ljusgudstjänst med körmedverkan.
Tillsammans med Hembygdsföreningen hålls ”Husförhör”, med grötfest.
Kyndelsmässodagen firar vi ljusgudstjänst med lite extra musikmedverkan.

Fastan

Jungfru Marie Bebådelsedag kommer i slutet av fastetiden och bryter fastan. På bebådelsedagen räknar man nio månader till jul, och det var denna dag som Maria fick veta av ängeln Gabriel att hon var havande med Jesus. Man samlas efter gudstjänsten på Guldknappen och äter våfflor.

Påsken

Påsken är kristenhetens största helg. Vi firar Jesu uppståndelse och livet. I samband med påskens gudstjänster brukar kyrkokören medverka.

Kristi Himmelsfärds Dag

Vårens återkomst firar vi med ”Gökotta” vid Hembygdskvarnen. Det är ett samarrangemang med Hembygdsföreningen. Efter gudstjänsten finns möjlighet att titta på muséet medan man dricker sitt medhavda kaffe.

Pingst

Pingstdagen kallas för kyrkans födelsedag och är den heliga Andens högtid. Pinsten är den stora konfirmationshelgen. Vi firar konfirmandernas dopbekräftelse.

Skolavslutning

Vad vore en skolavslutning utan besök i kyrkan?

Sommaren

Under sommaren ökar Loftahammars befolkning till ca 15 000 personer. Under den tiden på året satsar församlingen mycket på musik, friluftsgudstjänster och pilgrimsvandringar .

Under juli månad anordnas det mycket uppskattade ”Musik i sommarkväll”.

Sommarens gudstjänster firas både i kyrkan, ute på några av skärgårdsöarna och på olika ställen runt Loftahammar.
Väderskärsdagen, som firas ”i ur och skur” den 2:a söndagen i juli, är en mycket välbesökt gudstjänst vid kapellet på Väderskär.

Under juni, juli och augusti anordnas det mycket uppskattade pilgrimsvandringar från Sockenstugan. Vandringen är ca 3,5 km och man stannar vid olika stationer.

Sommaren avslutas med den stora Utställningshelgen, i samband med Loftahammars-utställningen. Kyrkan är då öppen under utställningsdagarna. Den lördagen är det ofta konsert. Utställningen avslutas med ”Hela kyrkan sjunger”, då Loftahammars alla körer medverkar.

Hösten

Höstens ankomst medför att syföreningen och körövningarna startar. 
Konfirmanderna inbjuds personligt till konfirmationsläsningen.

Tacksägelsedagen firas skördegudstjänst med koret smyckat av skördealster.

Allhelgonahelgen firar vi minnesgudstjänst med ljuständning.

Så går kyrkoåret mot sitt slut och vi ser fram emot advent igen.

 

Välkomna att delta i Loftahammars församlingsliv!

Detta är, med grova penseldrag, församlingens verksamhet i nuläget. Ändras behoven får vi försöka anpassa oss till dem.
Vår ambition är att, oavsett hur verksamheten gestaltas, skapa många mötesplatser, både mellan människa och Gud och mellan människor.