Dalhems kyrka
Foto: A Nyström

Dalhems kyrka

En kyrka byggt i en blandning av nygotiska och nyklassicistisk stil.

Dalhems kyrka

Dalhem församling firar gudstjänster i denna vackra kyrka från 1878. Kyrkan ligger på den vakraste platsen där den gamla medeltida kyrkan låg. Nuvarande stenkyrka uppfördes åren 1876-1878 efter ritningar som gjordes av arkitekt J. W. Kajerdtgjordes vid Överintendentsämbetet. Arbetet leddes av byggmästare Johan Sundquist från Svinhult i Eksjö. Kyrkan har torn i väster och rakslutet kor i öster. Planen är ett latinskt kors, där de korta och breda korsarmarna placerats långt österut i kyrkorummet.

En del av föremål från medeltidskyrkan flyttades till nya kyrkan. Dopfunten i kalksten är medeltida. På vägen i den norra korsarmen hänger en av de tavlor som utgjorde den gamla kyrkans altartavla. I kyrktornet finns två klockor från den gamla kyrkan. I kyrkans textilier finns skrudar från olika tider. En av de mest värdefulla inventarierna, en brudpäll, förvaras idag på Historiska museet i Stockholm. Brudpällen kunde ses på frimärke i början av 1970-talet.

Kyrkogården

Ritningar för ny kyrkogård utfördes av länsträgårdsmästare Holmberg. Den fick en tidstypisk klassicistisk utformning med markerad huvudgång och tydligt indelade gravkvarter. På kyrkogården finns flera gravvårdar från slutet av 1800-talet. 1924 utvidgades kyrkogården efter ritning av arkitekt Frej Klemming. Stängslet mellan kyrkogårdens båda grindar är ett järnstaket tillverkat av elever på Överums yrkesskola och sattes upp 1967.

Ytterligare fakta om Dalhems kyrka och kyrkogården finns i kyrkobeskrivningen, som finns i kyrkan och på expeditionen.

Varmt välkommen önskar vi till dig!