Dalhems kyrka
Foto: A Nyström

Dalhems kyrka

Dalhem församling firar gudstjänster i denna vackra kyrka från 1878.

Varmt välkommen önskar vi till dig!

Mats Svensson

Mats Svensson

Norra Tjusts pastorat

Vaktmästare Dalhem kyrkogård