Foto: Magnus Aronson/Ikon

Bli medlem

Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett om du har varit medlem tidigare eller inte. Här finns alltid en plats för dig. Välkommen!

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella

Inträde för barn under 18 år

Barn under 18 år är välkomna som medlemmar med vårdnadshavarnas godkännande. Om ett barn är över 12 år ska denne samtycka till inträde.

Ladda ner inträdesblankett för barn undet 18 år.