Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften täcker kostnader för att bland annat anlägga och sköta våra kyrkogårdar och allmänna begravningsplatser.