Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften täcker kostnader för att bland annat anlägga och sköta våra kyrkogårdar och allmänna begravningsplatser.

Här kan du läsa om Begravningsavgiften på Svenska kyrkans gemensamma webbsidor

Kostnader som begravningsavgiften täcker

Det här täcker begravningsavgiften för den som var folkbokförd i Sverige:

  • gravplats i 25 år
  • gravsättning
  • transporter av den avlidna inom huvudmannens förvaltningsområde fram till gravsättningen, och i förekommande fall till krematorium och särskild gravplats
  • kremering
  • lokal för förvaring och visning av stoftet
  • tillgång till lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
  • skötsel och underhåll av allmänna begravningsplater.