Foto: Albin Hillert/Ikon

Begravning icke medlemmar

Här kan du som inte är medlem i Svenska kyrkan läsa mer om vad som gäller vid begravning.

Att få leva tillsammans med människor som vi älskar gör livet rikt. Det vi fruktar allra mest är att mista någon som står oss nära. Ändå händer det att någon av dem som betyder så mycket för oss dör. Förlusten gör ont. Den ger oss sorg.

I begravningsceremonin tar de sörjande avsked av den avlidne. Att kunna se tillbaka på avskedet som en fin och minnesvärd högtid är viktigt. 

SVENSKA KYRKANS TJÄNSTER
Svenska kyrkan har ansvar för begravningsverksamheten, gravsättningen och eventuell kremering. Lokal för begravningsceremoni, gravsättning och kremering är redan betalda genom begravningsavgiften. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster gratis, såsom begravningsgudstjänsten.

Dödsboet ansvarar för praktiska förberedelser i samband med begravningen, ett ansvar som ofta överlämnas till en begravningsentreprenör. Men ha inte för bråttom! Vänta gärna med att kontakta begravningsbyrån tills det klarnat hur ni själva vill ordna det. Ju mer aktiv del i planeringen man orkar ta desto bättre.

 

Det här ingår i begravningsavgiften som alla betalar:
Gravplats eller motsvarande under en tid av 25 år.
Gravsättning, dvs gravöppning, återfyllning och iordningställande av en öppnad grav.
Transporter från det att Svenska kyrkan tagit över ansvaret för stoftet till dess att gravsättning skett inom huvudmannens område.
Kremering.
Lokal för förvaring och visning av stoftet.
Lokal för begravningsceremoni.
Skötsel av kyrkogårdens allmänna ytor.

Det här får man göra själv:
Ordna med svepning.
Använda eget bårtäcke och dekorera kistan samt placera ut blommor.
Bära och sänka kistan.
Hjälpa till i kyrkan eller kapellet.
Ta med "egen" jord till begravningsaktens överlåtelse.
Välja vilken begravningsakt man önskar.
Formulera dödsannons.

Detta får du också göra i samråd med församling eller griftegårdsförvaltning:
Välja eller tillverka kista eller urna (enligt vissa krav).
Placera föremål i kistan eller urnan.
Välja musik och sånger samt musiker.
Spela eller sjunga själv i kyrka eller kapell.
Välja gravsten.

Det här får man inte göra själv:
Öppna grav på allmän begravningsplats.
Gravsätta i familjegrav utan gravrättsinnehavarens tillstånd
Kremering.
Gräva ner askan eller strö ut den i minneslund.
Flytta kista eller urna mellan gravplatser efter gravsättning