Foto: Magnus Aronson/Ikon

Leva vidare-grupp

Att förlora någon som stått en nära i livet är som att förlora en del av sig själv. Många upplever det som befriande att få dela tankar, känslor och minnen med andra i samma situation.

Första träffen är 3 oktober kl.13.30, Gamleby församlingshem.

Vi träffas sammanlagt 6 gånger. Preliminära datum är:

3/10, 17/10, 31/10, 17/11, 28/11 och 12/12.

Varje träff tar ca 2 timmar. Fika ingår. Anmäl ev. matallergi/specialkost.

Anmälan till: 

Julia Wennström, tfn: 0493-367 58

mejl: julia.wennstrom@svenskakyrkan.se eller

expeditionen, tfn: 0493-123 40

Har du frågor om träffarna är du också välkommen att höra av dig.

Att leva vidare…

Att förlora någon som stått en nära i livet är som att förlora en del av sig själv. Har man levt länge tillsammans har man också vuxit ihop. Det har varit ett ”vi” och nu är det bara ett ”jag”. Det blir tyst. Ensamheten blir påtaglig, kanske framför allt i samvaron med andra Frågor som; vem är jag? vad ska jag göra nu? hur kommer jag vidare? är vanliga.

Många upplever det som befriande att få prata med andra i samma situation, som man kan dela frågorna med. Några som vet hur det är.

I Svenska kyrkans Leva vidare-grupp finns möjligheten att få möta andra och dela erfarenheter och frågor. Man brukar säga att en sorg aldrig går över – man lär sig leva med den och tillsammans kan vi ta hjälp av varandra.

Med i gruppen finns en präst som samtalsledare och en diakon. Gruppen träffas vid sex tillfällen. Det är inte ovanligt att en del deltagare fortsätter att träffas även efter att gruppen avslutats.

Träffarna är uppbyggda kring olika teman som vi utgår från:

Första träffen: ”Min livsberättelse – vem är jag?”

Andra träffen: ”Tiden tillsammans”

Tredje träffen: ”Att säga farväl och begravningen”

Fjärde träffen: ”Tiden närmast efter dödsfallet”

Femte träffen: ”Nu, vardagen – framtiden”

Sjätte träffen: ”Att leva vidare”

Vi avslutar med något trevligt tillsammans. Tid och plats bestämmer vi i gruppen.

Framöver kommer det erbjudas leva vidare grupp under hösten och våren. Passar det inte denna gång är du välkommen till nästa grupp. Du ansvara då själv för anmälan.

VÄLKOMMEN!
Med vänliga hälsningar  Claes-Göran Thorell- präst och Julia Wennström- diakon