Kvinnlig präst med askkors i pannan har doppat fingret i askan för att göra ett likadant kors på personen framför henne.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Askonsdagen

Askonsdagen 22 februari är den första dagen i fastan, som sedan pågår fram till påskafton.

Efter fastlagens tre dagar av fest och förberedelser, som avslutas på fettisdagen, inleds fastan före påsk. Fastans första dag kallas askonsdagen. Med askonsdagen inleds fastan. astetiden är 40 dagar lång.

I många kyrkor firas askonsdagsmässa, som är en gudstjänst med nattvard. Askonsdagen har fått sitt namn efter en gammal kristen tradition att strö aska på dem som kom till kyrkan och lyfte fram sina synder. Traditionen då man lät teckna ett kors av aska på pannan försvann under reformationen, men har under senare tid alltmer börjat praktiseras i den Svenska kyrkan.

Än i dag kan prästen ge de gudstjänstdeltagare som vill, ett kors av aska i pannan på askonsdagsmässan. Korset symboliserar Jesus vandring mot korset och vandringen genom död till nytt liv.

Läs mer om Askonsdagen

Ett kors står i ett fönster.

Askonsdagen

Efter tre dagar av fest och förberedelser som avslutas på fettisdagen börjar fastan på askonsdagen och pågår ända fram till påsk. I många kyrkor firas askonsdagsmässa, som är en gudstjänst, med nattvard.

Fat fyllda med semlor.

Fastlagen – dagarna före fastan

Fastlagen är tre festdagar innan fastan börjar. Förr var det ett sätt att äta upp sig innan den 40 dagar långa fastan. Fastlagen avslutas på fettisdagen då många firar genom att äta en fastlagsbulle eller semla.

Två personer är ute på långpromenad. Det är vinter och solen skiner.

Fastan

Att fasta är att avstå från något för att vinna något annat. Fastan ger oss tid för eftertanke och bön, och tid att växa i tron.