Andra advent

Fest i pastoratet, söndag 4 december.

Söndag 4 december

Gamleby kyrka

11.00 Högmässa

präst - Emma Renhorn, kantor - Martin Danielsson

Vi får tacka av och gratulera präst Emma Renhorn som har fått en ny tjänst som kyrkoherde i Söderköpings pastorat. Kaffeservering i Gamleby församlingshem efter gudstjänsten. 

Överums församlingshem

15.00 Lekmannaledd gudstjänst

Samling vid krubban. Julfest för alla åldrar. Gröt, lekar m.m.

Anmälan senast 29 november till 0493-123 40.

Meddela ev. allergier!

Ukna kyrka

18.00 Gudstjänst

präst - Emma Renhorn, kantor - Martin Danielsson

Medverkan av Bit Boys.

Händelser i Jesus liv

Under de fyra veckorna i advent läser vi i kyrkan varje vecka nya bibeltexter, som berättar om olika tider och händelser i Jesus liv. 
 

Den andra söndagen i advent berättar bibeltexterna om Guds rike.

Liknelsen om Guds rike

 

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.

Traditionens och förväntans tid

Närbild på en väggklocka som visar tiden en minut i tolv.

Kyrkoåret

Kyrkoåret är kyrkans egen kalender. Olika bibeltexter är kopplade till de olika veckorna i kalendern. Den första dagen i kyrkoåret är söndagen den första advent.

En guldfärgad julgranskula hänger i granen.

Varför firar vi advent och jul?

Advent och jul är självklara helger i vårt samhälle. Men varför firar vi advent och jul – egentligen? Och varifrån kommer traditionerna, med adventsstjärna, tomte och klappar? Här får du veta mer.