Någon spelar piano.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Andakter på Erneborg och Hagnäsgården i Gamleby

Välkommen till andakter på äldreboenden Erneborg och Hagnäsgården.

Erneborg

Varannan onsdag 14.00

Hagnäsgården

Varannan onsdag 14.30