Foto: Peter Ebbesson/Ikon

Om kristen tro

Har du tänkt på att ditt liv är fyllt av tro?

Du tror...
    - att sommaren ska bli skön.
    - att vintern ska bli ’lagom’.
    - att barnen ska växa och bli förståndiga.
    - att hälsan ska få vara bra, eller bli bättre, osv.
 
 Du tror...
    - att bilen ska starta varje gång du vill det.
    - att flygplanet inte ska störta.
    - att maten inte är skadlig.
    - att du ska vakna igen efter nattens sömn, osv. 

Samtidigt vet du att det av olika skäl faktiskt inte alltid blir som du tror.

Varje dag använder vi människor vår tro till än det ena än det andra. Hade vi inte haft förmågan till en levande och idérik tro skulle vi varken orka eller våga möta allt önskat och oönskat som livet oundvikligen bjuder oss på. Utan förmågan att tro klarar vi inte en enda dag i livet.

 
Det är en innehållslig skillnad när du säger:  ”Jag tror att…” och när du säger ”Jag tror …”. 
”Jag tror att…” innebär att tron är beroende av mina egna överväganden, förhoppningar, erfarenheter och slutledningar.
”Jag tror …” innebär att någon annan står för trons innehåll, en tro som jag tar till mig som min egen.
 
Kristen tro handlar om tron på en levande och verksam Gud.
Kristen tro är en tro på Jesus, som har visat oss vad Gud vill, vad Gud ger och vad Gud lovat ska komma.
 
Om du vill veta vad kristen tro är, då är det viktigt att lära känna Jesus. Det är han som förklarar vem Gud är och vad Gud vill ge.
Läs mer om Kristen tro  på Svenska kyrkans hemsida.