Foto: Julia Wennström

Dop

Dopet - en högtid för både församling och familj.

DOPETS VATTEN
är en sinnebild för den levande källan inom oss som tron på Jesus är. Den kristna tron hjälper oss att leva i vår, på många sätt, farliga värld. Tron hjälper oss att vara både realistiska, fria och hoppfulla, vad än livet för med sig för oss. Tron på dopets löften och symbolik bär oss genom allt i livet.
 
DOPETS SYMBOLIK
är väldigt enkel och samtidigt oändligt djup. Det handlar om liv och död. I dopet förenas dessa symboliskt i vattnet, som är både livsviktigt och livsfarligt för oss:   livsviktigt - vi klarar oss inte utan det, livsfarligt - vi kan drunkna i det.
I Jesu liv, död och uppståndelse ser vi vad Gud vill ge oss genom den kristna tron. Dopet till Jesus ger mig både kraft att leva i och att dö ifrån den här världen och löftet att, av nåd, få uppstå från döden till ett nytt liv - allt pga Guds löften genom Jesus.
Genom att döpas väljer jag alltså att, i trons fulla förtröstan, lägga mitt liv, min död och hoppet om min uppståndelse i dens händer, som ”omger mig på alla sidor” /Ps 139:5.

DOPETS LÖFTEN
handlar om gemenskap med Jesus både i livet och genom döden. Genom tron på dopets gåva inlemmas vi i Jesu död och uppståndelse. Tro och dop hör oskiljaktigt samman och är bero-ende av varandra, och i dopet förenas de symboliskt i dopvattnet - livets vatten.
Den första pingstdagen säger Petrus: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Ty löftet gäller för er och era barn och alla dem långt borta som Herren, vår Gud, vill kalla.” / Apg 2:38-39
Till församlingen i Rom skriver Paulus: ”Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.” / Rom 6:3-4
 
I Matteusevangeliet kapitel 28, i den s.k. missionsbefallningen, ger Jesus sina lärjungar upp-draget att bl a döpa och att undervisa människor om innebörden av det han sagt och gjort. Dopet är en symbolhandling som i sig inrymmer löften från Gud.
__________________
 
Dopet är ett av Svenska kyrkans sakrament (en helig handling införd av Jesus). Vad är dopet för Dig? En familjetradition eller en källa för livet? Eller både och?
 
Dopet är en av Svenska kyrkans största högtider. Tillsammans, inför Gud och medmänniskor, får vi i församlingens gemenskap bära fram och tacka vår Skapare för livets gåva som tagit gestalt i den människa som ska döpas. Dopet blir på ett sätt både ett välkomnande in i den samhällsgemenskap vi alla är en del av och, inte minst, ett välkomnande in i den kristna för-samlingens gemenskap.

Kontakta pastoratets expedition

Öppettider:            Mån, Tor kl 8 -12, Ons kl 13-16

                                Tel    0493-123 40

Besöksadress:        Norra Tjust pastorat

                                Västerviksvägen 16, 594 30 GAMLEBY     

E-post:                   norratjust.pastorat@svenskakyrkan.se                

Vill ni ha kontakt med en präst inom Norra Tjust pastorat, för att samtala om och planera er högtid, kan ni höra av er till någon av prästerna för att hitta en gemensam tid och plats. Det går även bra att ringa till expeditionen.