En bebis i dopklänning. Någon håller i barnets hand.
Foto: Jesper Wahlström /Ikon

Dop

Dopet är en högtid för både församling och familj. Alla är välkomna att döpas – barn, unga och vuxna. I dopet får vi ett löfte om att Gud alltid har omsorg om oss. Det är en vacker och glad tradition, som bjuder in till gemenskap.

Boka dop eller samtala om dopet

Fyll i ett formulär eller kontakta församlingen direkt. Telefon: 0493-123 40 Mån, Tor kl. 8 -12, Ons kl. 13-16. E-post: norratjust.pastorat@svenskakyrkan.se

Dop - anmäl ditt intresse

Låna lokal för dopkalas

Om du vill bjuda till kaffe eller kalas i samband med dopet kan du låna någon av församlingens lokaler, som finns i anslutning till våra kyrkor. 

Låna en dopklänning

Om du ska döpa ditt barn i Norra Tjust pastorat kan du låna en dopklänning i stället för att köpa en ny. Dopklänningarna finns i varje kyrka i pastoratet. 
 

Kontakt med prästen

Vill ni ha kontakt med en präst inom Norra Tjust pastorat, för att samtala om och planera er högtid, kan ni höra av er till någon av prästerna. 

   Se kyrkor i Norra Tjust pastorat

   Se bilder och läs om pastoratets kyrkor.

   Våra kyrkor

   Se bilder på våra kyrkor.

   DOPETS VATTEN

   är en sinnebild för den levande källan inom oss som tron på Jesus är. Den kristna tron hjälper oss att leva i vår, på många sätt, farliga värld. Tron hjälper oss att vara både realistiska, fria och hoppfulla, vad än livet för med sig för oss. Tron på dopets löften och symbolik bär oss genom allt i livet.

   DOPETS SYMBOLIK

   är väldigt enkel och samtidigt oändligt djup. Det handlar om liv och död. I dopet förenas dessa symboliskt i vattnet, som är både livsviktigt och livsfarligt för oss:  livsviktigt - vi klarar oss inte utan det, livsfarligt - vi kan drunkna i det.
   I Jesu liv, död och uppståndelse ser vi vad Gud vill ge oss genom den kristna tron. Dopet till Jesus ger mig både kraft att leva i och att dö ifrån den här världen och löftet att, av nåd, få uppstå från döden till ett nytt liv - allt pga Guds löften genom Jesus.
   Genom att döpas väljer jag alltså att, i trons fulla förtröstan, lägga mitt liv, min död och hoppet om min uppståndelse i dens händer, som ”omger mig på alla sidor” /Ps 139:5.

   DOPETS LÖFTEN

   handlar om gemenskap med Jesus både i livet och genom döden. Genom tron på dopets gåva inlemmas vi i Jesu död och uppståndelse. Tro och dop hör oskiljaktigt samman och är bero-ende av varandra, och i dopet förenas de symboliskt i dopvattnet - livets vatten.

   Den första pingstdagen säger Petrus: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Ty löftet gäller för er och era barn och alla dem långt borta som Herren, vår Gud, vill kalla.” / Apg 2:38-39
   Till församlingen i Rom skriver Paulus: ”Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.” / Rom 6:3-4

   I Matteusevangeliet kapitel 28, i den s.k. missionsbefallningen, ger Jesus sina lärjungar upp-draget att bl a döpa och att undervisa människor om innebörden av det han sagt och gjort. Dopet är en symbolhandling som i sig inrymmer löften från Gud.

   Texter ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet

   __________________

   Dopet är ett av Svenska kyrkans sakrament (en helig handling införd av Jesus). Vad är dopet för Dig? En familjetradition eller en källa för livet? Eller både och?

   Dopet är en av Svenska kyrkans största högtider. Tillsammans, inför Gud och medmänniskor, får vi i församlingens gemenskap bära fram och tacka vår Skapare för livets gåva som tagit gestalt i den människa som ska döpas. Dopet blir på ett sätt både ett välkomnande in i den samhällsgemenskap vi alla är en del av och, inte minst, ett välkomnande in i den kristna församlingens gemenskap.

   Allt om dopet – läs på Svenska kyrkans gemensamma sidor

   En glad dopfamilj, faddrar och präst står långt fram i kyrkan.

   Barndop

   Dopet är en vacker tradition som kan samla familj, släkt och vänner. Men det är också en högtidsstund. Alla som är samlade får lyssna till Guds löfte om kärlek och omsorg om barnet.

   Prästen håller sin hand på en konfirmands huvud när hon döps.

   Att döpas som konfirmand

   Om du inte döptes som barn, kan du ändå bli konfirmand. Under konfirmandtiden blir du erbjuden att döpas.

   En vuxen man döps.

   Att döpas som vuxen

   Om du inte blivit döpt som barn kan du döpas som ung eller vuxen.

   En liten flicka i famnen på sin fadder, en ung man.

   Fadder

   Vid barndop är det ofta faddern som bär barnet fram till dopet. Det är också vanligt att faddern medverkar vid dopet med exempelvis ljuständning eller textläsning.

   En bebis med nyckelpigor på kläderna ligger på mage på golvet.

   Rätt att döpa ett barn

   Många föräldrar vill fira att de har fått barn och väljer att döpa det. Men en del frågar sig om det är rätt – borde inte barnet själv få bestämma?