Foto: Magnus Aronson/Ikon

Om Bibeln

Bibeln... Är den obegriplig eller tydlig? Är den en livskälla eller tomma ord? Är den sluten eller sliten? Åsikterna om Bibeln är, minst sagt, många.

Samtidigt som en del inte bryr sig det minsta om Bibeln hävdar andra att den är avgörande i och för deras liv.
Som bok betraktat är den världsunik. T ex:

     • Om man bara tänker på den som en skriven text är dess
        tillkomsttid över 1000 år.

     • Den har många författare, från olika tidsperioder. På olika
        sätt beskriver de sina och andras erfarenheter av livet
        tillsammans med, och av frågorna omkring tron på, Gud.

     • Troligen är den den mest väldokumenterade skrift som
        finns, genom den mängd av olika originaltexter som man
        har funnit.

     • Mer än andra böcker har dess innnehåll och budskap i alla
tider fått människor, och hjälpt människor, både att ta ställning i olika livssammanhang och skänkt hopp, tröst och frid i pressade livssammanhang.

Vill du läsa mer om Bibeln? Se Svenska kyrkans hemsida, eller klicka på bibeln.se  för att läsa Svenska Bibelsällskapets information om världens, utan jämförselse, mest översatta och spridda bok.